Home

รับฝากขาย ฝากเช่า บ้าน คอนโด ที่ดิน
อพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ โรงแรม โรงงาน โกดัง อสังหาฯทุกประเภท
ปรึกษาฟรี!! พร้อมทำเรื่องยื่นกู้ธนาคาร
โดยตัวแทนที่มีประสบการณ์
และทีมงานมืออาชีพ Realty One Estate Co.,Ltd.
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  จนกว่าจะขายได้

การบริการของเรา

ถ่ายรูปหรือวีดีโอ
ลงสื่อโฆษณาต่างๆหนังสือและ internet กว่า 100 เว็บไซต์
ติดป้ายประกาศขายหน้าทรัพย์และป้ายริมทาง
► 
ประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนขายในบริษัทช่วยกันเสนอขายทรัพย์สิน
พาลูกค้าเยี่ยมชมทรัพย์ และเจรจาต่อรอง และคำนวนภาษีโอนต่างๆ
► 
ดูแลทำสัญญาจะซื้อจะขาย
► 
บริการจัดหาสินเชื่อที่เหมาะสมให้กับผู้ซื้อ
อำนวยความสะดวกในการทำนิติกรรมการโอนที่กรมที่ดิน

Marketing100 – แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์ของท่านให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเต็ม 100

 • วางแผนงานด้านการตลาด ทั้ง Online และ Offline
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการขาย
 • ติดตั้งป้ายหน้าทรัพย์ และป้ายประกาศ รวม 10++แผ่น
 • ประกาศขายทรัพย์สินในไลน์ @RealtyOne แชร์กลุ่มโฆษณา, อสังหาฯ 100 กลุ่ม
 • โพสต์ประกาศขายทรัพย์สิน 100 Website
 • แชร์ข้อมูลทรัพย์สินทางกลุ่มเพจ Facebook อสังหาฯ TOP10
 • โฆษณาและประษาสัมพันธ์ในส่วนอื่นๆ ตามความเหมาะสม และรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ
 • พาผู้สนใจชื้อเข้าชมทรัพย์สิน ให้คำปรึกษา และนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • ดำเนินการด้านสินเชื่อให้ผู้ซื้อเป็นกรณีพิเศษ
 • จัดเตรียมเอกสารและสัญญาต่างๆเมื่อเกิดการชื้อขาย
 • ประสานงานด้านนิติกรรม และการโอนกรรมสิทธิ์
 • ดูแลและจัดการเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาจจะได้รับเกี่ยวกับนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน

ให้บริการนายหน้าสมาคม สังกัดบริษัทดีกว่า

 • ผ่านการตรวจสอบประวัติ ได้รับการรับรองจากองค์กร และมีคุณวุฒิตามเกณฑ์
 • ผ่านการอบรมวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ ตามมาตรฐานสมาคมๆ
 • ผ่านการสอบความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพแล้ว
 • ประกอบอาษีพภายใต้กฎระเบียบของบริษัท และจรรยาบรรณนายหน้าสมาคม

เลือกให้บริการฝากขายกับนายหน้าสังกัดบริษัท ภายใต้การควบคุมดูแลจากสมาคมนายหน้าอลังหาริมทรัพย์ไทย

 

แต่งตั้งตัวแทนขาย แบบ EXCLUSIVE ดีอย่างไร?

 • บริษัทจะ “ลงทุน” ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินในทุกช่องทางอย่างเต็มที่
 • นายหน้าจะไม่เก็บข้อมูลทรัพย์สินไว้เพียงผู้เดียว แต่จะมีการกระจายออกไปเพื่อให้เกิดการขายอย่างเร็วที่สุด
 • นายหน้าจะยอมแบ่งปันค่าบำเหน็จเพื่อให้เพื่อนร่วมอาษีพช่วยกันขาย
 • นายหน้ารายอื่นจะวางใจในการส่งผู้สนใจชื่อของตนให้มาชมทรัพย์สิน
 • นายหน้าจะไม่กีดกันการพบกันโดยตรง ระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขายทำให้ทรัพย์สินมีโอกาสในการขายได้รวดเร็วกว่า
 • เจ้าของทรัพย์สินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากยังไม่เกิดการขาย

 

บริษัท เรียลตี้วัน เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วย…ทรัพย์สินที่ฝากขายมากกว่า แสนล้านบาท
ด้วย…ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ด้วย…ทีมงานมืออาชีพ
– ฝ่ายกฎหมาย
– ฝ่ายประเมินราคา
– ฝ่ายการตลาด
– ฝ่ายสินเชื่อ – นิติกรรม
– ฝ่ายบริการหลังการขาย
– ฝ่ายตกแต่งและซ่อมแซม
และด้วยระบบการตลาดแบบเครือข่ายนายหน้า MLS (Multiple Listing Service) จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย